Billede:
laesoefisk2007casestory
Downloads etc (Under billede):
Case:

Case: Læsø Fiskeindustri

Beskrivelse:

Stregkodebaseret sporbarhed

Sporbarhed mht. medgåede ingredienser eller komponenter i et produkt og ingrediensernes oprindelse er en opgave, der har fået stor fokus i de senere år.
En velfungerende sporbarhedsløsning betyder dels en sikkerhed for slutkunderne, idet de kan føle sig sikre på, at producenten kan reagere hurtigt og alene tage de relevante, berørte varepartier retur eller foretage en nødvendig reparation, hvis et problem med varen skulle forekomme.
Og dels betyder en velfungerende sporbarhedsløsning at den økonomiske bet for producenten minimeres, når tilbagekaldelser og reparationer kan reduceres alene til den specifikke produktionsbatch, hvor problemet er konstateret.

Relevant i mange produktions- og distributionsvirksomheder

Målet er kort sagt minimering af konsekvenserne af fejl og mangler hos så få aftagere som muligt fremad i værdikæden og en mere præcis fejlsøgning blandt de anvendte komponent- og råvareleverandører bagud i værdikæden.
Sporbarhedsprincippet har lige høj gyldighed såvel i fødevareindustri som i farmaceutisk industri, elektronikindustri og anden produktion samt ikke mindst i distributionsleddet. Lige så enkelt princippet er, lige så komplekst kan det umiddelbart opleves, inden et projekt sættes i gang. Et eksempel på hvorledes et sporbarhedsprojekt har været grebet an kommer i det følgende.

Sporbarhedsløsningen hos A/S Læsø Fiskeindustri

Norris Print-Tech har i perioden 2005-2007 leveret en komplet mærknings- og sporbarhedsløsning til fødevareproducenten A/S Læsø Fiskeindustri, der har sit hovedsæde på Læsø med afdelinger i Frederikshavn, Hvide Sande og Peterhead i Skotland. Virksomheden er 43 år gammel og det primære produkt er frosne jomfruhummere. Omsætningen lå i 2006 på godt 370 mio. kr.

Udgangspunkt med væsentlig økonomisk risiko

Inden projektets start havde A/S Læsø Fiskeindustri kun en meget simpel sporbarhedsløsning, hvor en hel dags produktion måtte kasseres/tilbagekaldes, hvis en kunde skulle påpege problemer med kvaliteten. Med andre ord en rent datobaseret sporbarhed.
Adm. direktør Søren Larsen understreger, at der aldrig har været behov for at skulle tilbagekalde eller holde varepartier tilbage. Men hvis uheldet skulle være ude var konsekvensen under den simple, gamle løsning, at der måtte tilbagekaldes hos samtlige kunder, hvortil der var afsendt varer den pågældende dag. Der var således en ikke ubetydelig økonomisk risiko indbygget i den gamle løsning.

Samtidig skulle EU minimumskrav til fødevaresporbarhed overholdes (gældende siden 1. januar 2005). Det handler om en øget produktovervågning lige fra jord-til-bord og stiller bl.a. krav om at producenten eller en virksomhed i grossistleddet hurtigt kan finde frem til de varepartier, der er behæftet med en fejl, og tilbagekalde eller holde partierne tilbage fra videredistribution. Hvad der menes med ’hurtigt’ bliver ikke præcist specificeret, men der er i værste fald tale om ganske få timer til der skal være reageret. Sporingen skal foretages eet skridt frem og eet skridt tilbage mellem virksomheder. I A/S Læsø Fiskeindustris tilfælde skulle de således føre log over, til hvem hvilke varepartier var afsat.
Men fra lovgivernes side anvises det i øvrigt ikke, med hvilken teknik, principperne kan eller skal gennemføres.

”Vores ambition var at vi ikke bare ville opfylde EU’s krav. Når vi skulle til at investere i en løsning, ville vi gøre det rigtigt fra starten. I øvrigt var det også et krav fra kunderne, at vi begyndte at stregkodemærke kolli og paller,” udtaler Søren Larsen.
 

Produktmærkningen

Sporbarhedsinformationerne starter ved mærkning med de enkelte produktkasser (salgsenheden). En inkjetprinter monteret på en transportør printer hummerstørrelse, batchnr og holdbarhedsinformation på kassens etiket. 12 salgsenheder lægges i en masterkasse (kolli-enhed) hvortil der printes en etiket med EAN128 stregkode, der består af varens EAN-nr, holdbarhedsdato og batchnr. Etiketten printes og påsættes automatisk på masterkassen med en cab etiketprinter med roll-on etiketteringsenhed, mens masterkassen passerer forbi på en transportør. Når lagerpallen er fyldt op, mærkes den med en automatisk genereret palleetiket, der som primær information har batchnr. i stregkodeform.
Palleetikettens informationer og masterkassernes EAN-numre med batchnummer-information parres i den bagvedliggende SQL server sammen med de tilhørende vare- og oprindelsesinformationer. Sporbarheden bagud er nu etableret.

På masterkasse-etiketten afdækker printeren samtidig en farvekode, der skal lette det senere arbejde for medarbejderne med at udvælge så få forskellige batchnumre som muligt til hver enkelt salgspalle. Dvs. masterkasse-etiketten rummer både stregkode-, tekst og farvekodeinformation, så produktions- og lagerpersonalet har et maksimalt antal muligheder til rådighed i varehåndteringen alt efter hvad der passer bedst i situationen.

Datafangstdelen

Stregkoderne på kasserne scannes allerede umiddelbart efter de er printet og sat på masterkasserne. Når det antal kolli der kan være på en lagerpalle er nået, ’lukkes’ pallen i SQL server; der printes automatisk en palleetiket og en ny palle ’åbnes’ for opfyldning. Disse stregkodescanninger foregår med en fastmonteret Sick stregkodescanner, der sidder placeret over transportøren.

 

Når der skal plukkes varer til salgspaller vælger medarbejderne på en trådløst opkoblet Symbol håndterminal blandt de ubehandlede ordrer. For hvert batchnr., der indgår på salgspallen, indtastes det plukkede antal kolli på håndterminalen. Når medarbejderen er færdig med at pakke pallen, vælges etiketprintning på håndterminalen og en palleetiket printes med bl.a. et unikt SSCC nr. (SSCC står for Serial Shipping Container Code, som er den internationale betegnelse for unik nummerering af palle- og kollienheder). Palle-etiketten rummer desuden en listning af de batchnumre, der indgår på den aktuelle palle.
SQL-serveren opdateres hele tiden løbende i takt med indtastninger og indscanninger på håndterminalen via det trådløse netværk. Derved kobles de bagvedliggende sporbarhedsinformationer i form af batchnumre, holdbarhedsinformationer osv. med ordrenr. og dermed kundens/aftagerens informationer. Sporbarheden fremad i værdikæden er nu etableret.

Farvekodning

Farvekoden på etiketten anvendes til hurtigt at udvælge og kontrollere, at der afsendes så få
forskellige batchnumre som muligt pr. ordre. Dermed sikres at en evt. tilbagekaldelsessituation involverer så få aftagere som muligt. Samtidig kan de relativt få farvekoder, der er i spil, bruges til en hurtig udvælgelse af de batchnumre, der skal tages først efter FIFO-princippet. Derved spares den tid, der ellers ville medgå til scanning af masterkasser for at finde ud af, hvilke varer de skulle plukke først.

 

Den kombinerede brug af stregkoder og farvekoder kan rigtigt anvendt sikre en endnu mere effektiv logistik end ved stregkodescanning alene. Intensiv stregkodescanning kan således være ensbetydende med et tidsforbrug, det kan være en fordel også at reducere til et minimum i lighed med andre arbejdsprocesser.

Softwaresamarbejdet

Hele løsningen er leveret i samarbejde med Læsø Skibs-El, som står for A/S Læsø Fiskeindustris IT- herunder C5 økonomisystemet. Læsø Skibs-El anbefalede bl.a. Norris Print-Tech, som man tidligere har samarbejdet med. Læsø Skibs-El har stået for opsætning af SQL-server og kommunikation til/fra C5. Norris Print-Tech har udviklet brugerfladen på håndterminalerne, grænsefladen mellem håndterminaler/etiketprintere/applikatorer og SQL-server samt etableringen af den industrielle trådløse infrastruktur.

 

Med hensyn til hardwaren valgte Læsø Fiskeindustri selv Norris Print-Tech, fordi Norris Print-Tech har hele kompetencen i huset på både etiketter, printere, scannere og håndterminaler og softwareløsningen til håndterminalerne. Var der behov for justeringer i løsningen, var reaktionstiden kort og leverandøren sparringsmæssigt tæt på kunden. Dvs. adgang til hurtig og kompetent service betød meget.

”Vi kunne mærke at Norris Print-Tech havde forstand på tingene. Vi fik klare, sikre svar på vore spørgsmål sammenlignet med de øvrige udbydere vi talte med. Det er en fornøjelse at tale med folk, der har virkelig forstand på et område, man ikke selv behersker,” udtaler Søren Nielsen og fortsætter - ”der har ikke været nogen ’døje’ med løsningen. Trods indførelse af nye arbejdsgange oplever medarbejderne slet ikke dagligdagen som besværlig. Tværtimod. Mange af vore store kunder har i øvrigt også været glade ikke kun for stregkodemærkningen, men også for de farvekoder, vi udstyrer vore kolli med.”

Selvom A/S Læsø Fiskeindustri aldrig har haft brug for at tilbagekalde leverede produkter, har de med logistikløsningen fra Norris Print-Tech hjælpeværktøjet til at gøre det effektivt muligt, hvis uheldet skulle være muligt. Det ligger fast, at virksomheden allerede nu har høstet en række interne effektivitets- og logistikmæssige fordele af løsningen.

Seneste Nyt

Kontakt os

All Zebra certificatesHoneywell_Gold_74pixlogo-ram_74pixBarTender Logo_RGB_74pxLogo-cab_74pixDatalogicPlatinumPartner_142x74pixlogo-codesoft_74pixNICELABEL-logo_74pixCipherLab

Norris Print-Tech A/S | info@npt.dk | CVR-nr. 25100573

Sofiendalsvej 81 | DK-9200 Aalborg SV | Tel. +45 98 18 17 77

Gydevang 2F | DK-3450 Allerød | Tel +45 70 27 25 54

Indstillinger for cookie-samtykke